Kursy

Nasze kursy przez Internet


Kurs przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu i chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne. Kurs jest formą przygotowania pedagogicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, przygotowuje do pracy z młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Celem jest przygotowanie mistrzów i instruktorów do samodzielnego planowania, organizowania i wykonywania zadań oraz prezentacji problemów dotyczących kształcenia zawodowego w swojej specjalności. W planie nauczania przewidziane są zagadnienia z zakresu pedagogiki i psychologii.

Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, gastronomicznych itp.), placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych.

Adresaci: w kursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane poniższą tematyką, w szczególności: pracownicy lub właściciele zakładów prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami, opiekunowie praktyk zawodowych, wykładowcy prowadzący wykłady np. z dziedziny bhp.

Czas trwania i sposób organizacji kursu: Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 224, poz. 1626) kurs obejmuje 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki i 10 godzin praktyki metodycznej.

Metoda kształcenia: nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

Wymagania wstępne dla uczestników: zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust.4 i 5 w/w rozporządzenia uczestnik powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać
lub:
świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać
lub:
świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
lub:
świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będzie nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
lub:
dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu,  którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać.


Ramowy program kursu:
I.  PODSTAWY PEDAGOGIKI
II. PODSTAWY PSYCHOLOGII
III.METODYKA NAUCZANIA
IV. PRAKTYKA METODYCZNA – 10 godz.

Praktyka metodyczna jest integralną częścią procesu kształcenia instruktorów praktycznej nauki zawodu. Uczestnika kursu obowiązuje odbycie 10 godzin praktyki zawodowej w środowisku pracy (może być to własna firma), zgodnie z kierunkową specjalnością zawodową.

Program kursu został zatwierdzony przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dn. 12 grudnia 2016 r. nr zgody WRE.5633.13.2016.BJ

 

Koszt: 600 zł/os.

wzór zaświadczenia

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w kursie – kto może uczestniczyć w kursie

 

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

  • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
    Ośrodek Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń
  • Zamojska 47
    20-102 Lublin
  • 81 441 33 11
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostatnie wiadomości